Terapie

Terapie manuálním kontaktem a vlastním pohybem …


 

Petr Klika

fyzioterapeut

Ing. arch. et Bc.


 

Kontakt

+420 724 943 284

 


 


 

IČ: 75966549
Evidenční číslo 310027-186844

živnostenského oprávnění
pro poskytování masérských,
rekondičních a regeneračních služeb

,, Tělo nikdy nelže ,,

Marta Graham