Terapie

Terapie manuálním kontaktem a vlastním pohybem … 

Petr Klika, Ing. arch. et Bc.

Fyzioterapeut

Kontakt

+420 724 943 284

PRO DOSPĚLÉ

PRO DĚTI

PRO SPORTOVCE

S JINÝMI POTŘEBAMI

živnostenského oprávnění
pro poskytování masérských,
rekondičních a regeneračních služeb
IČ: 75966549
Evidenční číslo 310027-186844

,, Tělo nikdy nelže. ,,

Marta Graham