Tým lektorů

Lektoři a bytosti, které u nás jsou, dělají své lekce i workshopy srdcem a duší. Jsou zkušení, pečliví a baví je práce s Vámi. Neváhejte je navštívit a vyzkoušet lekce, které Vás obohatí.

Mgr. Klára Bigasová majitelka studia

MAJITELKA STUDIA, LEKTORKA ZDRAVOTNÍCH, JEMNÝCH I DYNAMICKÝCH STYLŮ JÓGY A DALŠÍCH CVIČENÍ

Před mnoha lety jsme se střetly v knihovně a od té doby je mojí největší učitelkou života. Velmi jí za to Děkuji a vyjadřuji hlubokou vděčnost za toto nenáhodné setkání. Začaly jsme spolu vyrůstat a každým dalším krokem jsme prohlubovaly nejen teorii, ale především praxi. Začala jsem ji studovat a praktikovat úplně všude. Veškeré mé studium i na vysoké škole směřovalo k józe, kterou jsem soustředila do všech svých prací. Dále mne vedli zkušení jogíni a pro mne obrovští guruové, kteří mi předali vždy to nejlepší, co mohli a co jsem byla schopná v danou chvíli pojmout a pochopit. Ovšem největší část jógy tvoří samostudiu, praxe a učit se plynout s životem, přijímat co přichází i odchází a snažit se chápat život, svět i lidi přesně takové jací jsou. Nakonec je každý z nás žákem i učitelem, záleží v jaké situaci se zrovna nacházíme. Na lekcích jste mými učiteli a stále se od Vás učím. Jsem šťastná a vděčná za společné sdílení, myšlenky, energii a plynutí na každé lekci. Na světě existuje mnoho odnoží, ale ,,Yoga,, jako taková je jen jedna a pro všechny. Zaměřuji se na zdravotní, kondiční i terapeutické aspekty jógy a pohybu. Věnuji pozornost pomalým i dynamickým formám jógy a dalším částem, které ji dělají, tak rozmanitou a všestrannou pro každého z nás.

,, Podmanila si mě nenápadně, prostě přišla a našeptala mi, že je tajemným kořením života, že je tajemstvím, do kterého mám nahlédnout. Jóga je cestou z vnějšího labyrintu do ráje srdce a vnitřních krás, je cestou k nám samotným. Není jen o pohybu, ale učí jak jít životem, jak jej žít, jak s ním splynout a prostě být. Tělo dělá silným a pružným, mysl učí koncentraci a ovládání, a duši, tu osvěžuje a nad egem povznáší. Občas máme strach, co vše v sobě najdeme, ale jóga je jako léčitel, kterého máme a máme ho kdykoliv u sebe. Jóga je láskou, pokorou, vděčností, otevřeností a hlubokým poznáním i vědomím, otvírá mysl i srdce ,,. 

PhDr. Jana Cachová

LEKTORKA PILATES, ZDRAVOTNÍCH A KONDIČNÍCH LEKCÍ, MASÉRKA, TERAPEUTKA

Poznávám lidské tělo jako neuvěřitelně složitý systém, podobný vesmíru, je to jakýsi odraz vesmíru, jak nahoře tak dole. Makrokosmos jako mikrokosmos. Jsou si vzájemným zrcadlem. Lidské tělo je cílem rozsáhlých vědeckých studií. Člověk je stále zahalen velkým tajemstvím. I když to oficiální věda nechce zrovna moc přiznávat. Tady bychom si mohli položit takovou provokativní otázku: „Jaký je vztah biologického života, v té rovině tak jak ho známe a vesmíru jako určitého zastřešujícího celku v té jeho absolutní komplexnosti.“ Tady tuto otázku si kladli staří myslitelé celou historickou dobu existence člověka a snažili se samozřejmě na ni najít odpověď. Mnozí z nich jsou stále přesvědčení o tom, že je to právě určitá struktura nebo určitý design času, a prostoru, který je unikátním pojítkem k pochopení povahy multidimenzionální lidské povahy. Hovoříme-li tedy o člověku, samozřejmě v současné době existují nebo se začínají stále častěji objevovat skupiny výzkumníků tzv. nového paradigmatu. Ten lidem předkládám v aplikaci do nového směru jógy i hudby. Neboť žijeme hlavně ze světla a zvuku. Těším se na Vás i Vaše poznávání sebe sama.

Klára Kročová

LEKTORKA JÓGY

Mgr. Andrea Donátková

LEKTORKA JÓGY PÁNEVNÍHO DNA, GRAVID JÓGY, POWER JÓGY, PORODNÍ ASISTENTKA

Jmenuji se Andrea a vystudovala jsem obor porodní asistentka, kde jsem objevila krásu porodu a seznámila se, se svým pánevním dnem. Ráda pomáhám ženám objevovat krásu pánevního dna. Nejšťastnější jsem v obklopeni blízkých lidí, zvířat a dětí. Děti jsou pro mě velkou inspirací a zároveň jsou těmi nejlepšími učiteli. Ráda cvičím jógu, protože mi pomáhá lépe poznat sebe sama, což je podle mě to nejdůležitější 🙂

MgA. Tereza Lhotská

LEKTORKA LÉTAJÍCÍ JÓGY, POWER JÓGY, JÓGY PRO ŽENY

Jsem výtvarnice a kreativně myslící žena, co miluje být ve své energii a dělat si vše tak nějak po svém. Každý den zkoumám aspekty ženství a jsem ráda, když mohu být průvodkyní druhým ženám na jejich cestě za sebeláskou, sebepoznáním a sebeuvědoměním.  Společně otevíráme dveře do nitra každé z nás a uctíváme ženství na všech úrovních. Láskyplná energie ženy je to nejsilnější a zároveň nejjemnější, co v sobě každá z nás má, a proto o ni musíme pečovat. Těším se na společných lekcích intuitivní jógy a dalších.

Mgr. Jana Cohlová

LEKTORKA TAI ČI

Tai či jsem začala cvičit před 12 lety. Intenzivněji i občasně, ale Tai či si mě vždycky přitáhlo zpátky. Kromě sestavy 108 forem jsem cvičila také Tai či s vějířem a k lepšímu porozumění mi pomáhalo i studium Tradiční čínské medicíny. Před pár lety jsem vedla skupinu cvičení Tai či 108 forem tady v Brodě a teď mám čas i chuť se do toho pustit znovu. Těším se na zájemkyně i zájemce o toto podmanivé cvičení.

Mgr. Jitka Hauerlandová

LEKTORKA MEDITAČNÍCH CVIČENÍ

vžždycky mne zajímal člověk jako celek. Jako souhra tělesného zdraví a šastného prožívání života. Po vystudování oborů tělesná výchova, pedagogika a psychologie jsem neměla všechny odpovědi na otázky, jak právě tyto obory propojit. Cítila jsem, že jejich propojením dosáhneme harmonie, zdraví a radostného bytí. Proto jsem studovala a zároveň praktikovala dál. V současné době pracuji jako terapeutka. Pomáhám lidem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky a problémy a odstranit nepříjemné pocity emoční i fyzické. Ve cvičení zušlechtíme tělesnou schránku a také zklidníme svou mysl – naučíme se meridiánové a kloubní cvičení, také cvičení pro mysl i tělo zároveň – sufijské cvičení, krátká cvičení pro získání energie a každá lekce je uzavřena řízenou meditací. Vidět šastné a uvolněné bytosi je pro mne radostí.
Mgr. Lucie Miškóciová

PSYCHOLOŽKA A LEKTORKA MINDFULNESS

Jsem psycholožka, která věří v sílu prevence. Zabývám se osvětovými přednáškami a psychohygienickými kurzy pro děti i dospělé. Fascinují mě tajemství lidské psychiky, dětská fantazie a schopnost každého z nás najít v sobě spokojenost a klid. Mým cílem je pomoci vám objevovat vaše pohodovější já a prožívat život s větší lehkostí.

Petr Klika, Ing. arch. et Bc.

FYZIOTERAPEUT A LEKTOR ČCHI KUNG

Hledám cestu harmonie – v situacích života, v tom co dělám – jako terapeut, ve vlastní soukromé praxi a při hipoterapii, jako průvodce dětí, jako architekt… Jako ten kdo, praktikou Čchi-kung a aikido, tříbí pohyb vlastního těla a mysli.

Ten kdo zná hodnotu nalézání cesty, rád sdílí zkušenost, která může při hledání pomoci dalším.

Chceš se stát našim lektorem?

Napiš nám nebo zavolej a společně vytvoříme prostor pro Tebe a Tvé lekce.

Hledáme právě Tebe ♥

,, Přátelství je blízkost dvou duší, skutečností, která je v tomto světě velmi vzácná. ,,

Mahátma Gandhí